Zły stan budynku komunalnego

W dniu 28 marca złożyłem interpelację w sprawie remontu kapitalnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowej 6. Budynek jest częścią dawnego folwarku miejskiego Rennweg, znajduje się w strefie B obszaru objętego ochroną konserwatorską. Zgodnie z protokołem przeglądu 5-letniego sprawności technicznej i wartości użytkowej z dnia 25 czerwca 2018 roku stopień zużycia budynku wskazuje na konieczność … Czytaj dalej Zły stan budynku komunalnego