Standardy utrzymania czystości na drogach gminnych i wojewódzkich

Standardy utrzymania czystości na drogach gminnych i wojewódzkich

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, w dniu 23 stycznia złożyłem interpelację w sprawie utrzymania czystości na terenie miasta. Wnioskowałem m.in. o podniesienie standardu sprzątania dla ulic: Piastowej, Kamiennej, Rzecznej, Łąkowej i Nowowiejskiej oraz przejęcie utrzymania dróg wojewódzkich (3 Maja, Zagrodzieńska, Grunwaldzka, Chojnowska) przez Gminę Miejską w Złotoryi.

Niestety, podniesienie standardów w 2019 roku nie będzie możliwe ze względu na ograniczone środki budżetowe. Złożone przeze mnie propozycje zostaną rozpatrzone i uwzględnione przy kształtowaniu budżetu na rok 2020. Odpowiedź na interpelację: [ZOBACZ]

Jak w 2019 roku będzie wyglądało utrzymanie czystości na drogach gminnych i wojewódzkich?

Utrzymanie dróg gminnych

Złotoryjskie ulice, chodniki i place podzielono na pięć standardów utrzymania czystości oznaczonych jako I, II, III, IV i IVa. Najwyższy standard oznaczony jako “I” obejmuje oczyszczenie terenu w ciągu 6 godzin od powstania zanieczyszczenia i przywrócenie do stanu czystości oraz zamiatanie nie mniej niż 5 razy w tygodniu. Nawierzchnia ulic objętych tym standardem powinna być oczyszczona na całej powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń, nie może być także zachwaszczona ani zapiaszczona. Obejmuje miejscowe zmywanie nawierzchni zabrudzonych chodników i ulic oraz sprzątanie w soboty. Przy temperaturze powyżej 30 stopni nawierzchnia powinna zostać polana wodą.

Najniższym standardem utrzymania czystości jest “IVa”. Mieszkańcy m.in. ulic Piastowej, Kamiennej, Rzecznej czy Łąkowej mogą liczyć jedynie na zebranie śmieci raz w miesiącu. Nie ma tu mowy o odchwaszczaniu czy usuwaniu innych zanieczyszczeń. Dodatkowym czynnikiem mogącym wpływać negatywnie na ogólny obraz czystości w dolnej części Złotoryi jest własność terenu (Gmina Miejska, DSDiK, PKP, inni właściciele) i podział odpowiedzialności w zakresie jego utrzymania.

Standardy utrzymania czystości – [ZOBACZ]

Utrzymanie dróg wojewódzkich

W dolnej części Złotoryi utrzymanie czystości dróg wojewódzkich dotyczy ulic: 3 Maja, Zagrodzieńskiej, Grunwaldzkiej oraz Chojnowskiej. Harmonogram bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu, obwód Chocianów II, DW 328, 363, 364 i 365 został podzielony na roboty obejmujące: zamiatanie jezdni, sprzątanie chodników, zbieranie śmieci, czyszczenie studni, wpustów ulicznych i kanalizacji, mycie znaków oraz zabiegi w obrębie koron drzew i wycinkę drzew. Sprzątanie jezdni i chodników powinno rozpocząć się po zakończeniu zimowego utrzymania dróg i jest uzależnione od pogody.

Czynność / przewidywana krotność / harmonogram:

  • zamiatanie jezdni / 6 razy / maj – październik,
  • sprzątanie chodników / 4 razy / maj – październik,
  • zbieranie śmieci / 4 razy / kwiecień – październik,
  • czyszczenie studni, wpustów / 4 razy / wg. potrzeby,
  • czyszczenie kanalizacji / 2 razy / wg. potrzeby,
  • mycie znaków / 6 razy / kwiecień – listopad,
  • zabiegi w obrębie koron drzew / 2 razy / marzec i  listopad,
  • wycinka drzew / 2 razy / wg. potrzeby.

Drogi wojewódzkie – [ZOBACZ HARMONOGRAM]

 

Kto wykonuje prace porządkowe?

Drogi gminne: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. / Oddział Estetyki i Zieleni Miasta.

Drogi wojewódzkie: Firma Handlowo-Usługowa “IRYS” z siedzibą w Legnicy.

 

Pamiętajmy! Czystość i porządek w przestrzeni publicznej zależy przede wszystkim od nas – Mieszkańców.