Nowy przystanek i wiata?

Nowy przystanek i wiata?

W  grudniu złożyłem interpelację w sprawie rozkładu jazdy złotoryjskiej komunikacji miejskiej oraz stanu infrastruktury przystankowej zlokalizowanej przy ul. Łąkowej, Grunwaldzkiej i Rzecznej.

W obowiązującym od dnia 15 października 2018 roku rozkładzie jazdy złotoryjskiej komunikacji miejskiej przystanek dla mieszkańców ulicy Łąkowej zlokalizowany został przy skrzyżowaniu Chojnowska / Łąkowa. W rozkładzie nie uwzględniono przystanku przy ul. Łąkowej 19. Przystanki przy ul. Łąkowej 19, Łąkowej / Chojnowskiej oraz Grunwaldzkiej / Rzecznej zostały wyznaczone w miejscach bez niezbędnej infrastruktury przystankowej w postaci wiaty i utwardzonego kostką terenu.

W  interpelacji wnioskowałem o:

– uwzględnienie przystanku przy ul. Łąkowej 19 w rozkładzie jazdy złotoryjskiej komunikacji miejskiej na 2019 rok,

– wykonanie prac porządkowych, utwardzenie terenu oraz zainstalowanie wiat przystankowych przy ul. Łąkowej 19, Łąkowej / Chojnowskiej oraz Grunwaldzkiej / Rzecznej.

Odpowiedź z dnia 28 grudnia 2018 roku:

W sprawie przystanków Łąkowa 19, Łąkowa / Chojnowska:

“Uprzejmie informuję, że w przyszłorocznym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej planujemy uwzględnić kursy do przystanku, zlokalizowanego przy ul. Łąkowej 19. Obecny przystanek znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Chojnowskiej i Łąkowej, w przyszłym roku zostanie przeniesiony na ul. Łąkową. Dodatkowo postawiona będzie wiata.”

W sprawie przystanku Grunwaldzka / Rzeczna:

“Przy ul. Rzecznej nie ma możliwości zamontowania wiaty – brak bezpiecznego miejsca (sam przystanek jest oznaczony oznakowaniem pionowym). Natomiast działka nr 1/7 znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych. Wystąpimy z zapytaniem o możliwość zamontowana wiaty przystankowej na użytkowanej działce.”

 

Pełna treść odpowiedzi: ZOBACZ / POBIERZ