Nowe oświetlenie przy Łąkowej

Nowe oświetlenie przy Łąkowej

Przy ulicy Łąkowej zakończono prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego. Zgodnie z projektem istniejący obwód oświetlenia został przedłużony w kierunku posesji numer 9 i 11. Energooszczędne oprawy LED zamontowano na słupach z wysięgnikiem podwójnym oraz pojedynczym. Koszt rozbudowy wyniósł 10 086,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców oraz interpelację, którą złożyłem w dniu 27 sierpnia 2019 roku.