Home


NAJNOWSZE WPISY

MOJA AKTYWNOŚĆ


Standardy utrzymania czystości na drogach gminnych i wojewódzkich

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, w dniu 23 stycznia złożyłem interpelację w sprawie utrzymania czystości na terenie miasta. Wnioskowałem m.in. o podniesienie standardu sprzątania dla ulic: Piastowej, Kamiennej, Rzecznej, Łąkowej i Nowowiejskiej oraz przejęcie utrzymania dróg wojewódzkich (3 Maja, Zagrodzieńska, Grunwaldzka, Chojnowska) przez Gminę Miejską w Złotoryi. Niestety, podniesienie standardów w 2019 roku nie będzie

Nowy rozkład jazdy Złotoryjskiej Komunikacji Miejskiej (aktualizacja)

Od dnia 11 lutego będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy Złotoryjskiej Komunikacji Miejskiej. Z przystanków zlokalizowanych przy ulicach: Łąkowej, Grunwaldzkiej, Zagrodzieńskiej czy Kolejowej darmowy autobus zawiezie Mieszkańców do centrum oraz na strefę przemysłową. Przystanek / godzina: Łąkowa 19: 07:29 / 14:04 / 14:53 / 17:57 Chojnowska – Łąkowa: 05:21 / 07:32 / 14:07 / 14:57 /

Ulica 3 Maja w programie modernizacji dróg wojewódzkich

Program infrastruktury drogowej oraz program modernizacji dróg wojewódzkich określają zasady współpracy Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego.  Służą typowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) w oparciu o ustalone kryteria oceny i wyboru. W sierpniu 2018 roku w ramach Programów na rok 2019

Nowy przystanek i wiata?

W  grudniu złożyłem interpelację w sprawie rozkładu jazdy złotoryjskiej komunikacji miejskiej oraz stanu infrastruktury przystankowej zlokalizowanej przy ul. Łąkowej, Grunwaldzkiej i Rzecznej. W obowiązującym od dnia 15 października 2018 roku rozkładzie jazdy złotoryjskiej komunikacji miejskiej przystanek dla mieszkańców ulicy Łąkowej zlokalizowany został przy skrzyżowaniu Chojnowska / Łąkowa. W rozkładzie nie uwzględniono przystanku przy ul. Łąkowej

Interwencja na 284 018,963

284 to biegnąca przez Złotoryję linia kolejowa Legnica – Jerzmanice Zdrój, natomiast 018,963 to przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany przy ulicy Łąkowej. W dniu 26 października, kilka dni po wyborach samorządowych zwróciłem się do PKP PLK S.A. z wnioskiem o poprawę zniszczonego oznakowania oraz wykonanie przeglądu oznakowania przejazdów przy ulicach: Łąkowej, Chojnowskiej, Rzecznej, Zagrodzieńskiej, Kamiennej i 3

KIM JESTEM

O MNIE


Grzegorz Łoś
Grzegorz Łoś
Radny Rady Miejskiej w Złotoryi

MÓJ OKRĘG

Ulice: 3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska