Home


NAJNOWSZE WPISY

MOJA AKTYWNOŚĆ


Dotacja z "FOGR" szansą na renowację zbiornika wodnego przy Grunwaldzkiej?

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) jest funduszem celowym utworzonym na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki pozyskane z FOGR można przeznaczyć m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Podczas zwołanej na dzień 27 marca Komisji Budżetu i Finansów Burmistrz Robert Pawłowski poinformował, że prowadzone są działania zmierzające do pozyskania

Złotoryjski Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu. Zadania, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, bądź elektronicznie poprzez platformę

Pierwsze spotkania z mieszkańcami

W codziennej pracy radnego ważne jest utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowanie zgłaszanych postulatów oraz przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia. W dniu 13 stycznia 2019 roku miałem możliwość spotkania się z mieszkańcami ulicy Piastowej, podczas spotkania zostały omówione m.in. kwestie związane ze stanem technicznym budynków komunalnych, oświetleniem dróg gminnych czy utrzymaniem

Standardy utrzymania czystości na drogach gminnych i wojewódzkich

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, w dniu 23 stycznia złożyłem interpelację w sprawie utrzymania czystości na terenie miasta. Wnioskowałem m.in. o podniesienie standardu sprzątania dla ulic: Piastowej, Kamiennej, Rzecznej, Łąkowej i Nowowiejskiej oraz przejęcie utrzymania dróg wojewódzkich (3 Maja, Zagrodzieńska, Grunwaldzka, Chojnowska) przez Gminę Miejską w Złotoryi. Niestety, podniesienie standardów w 2019 roku nie będzie

Nowy rozkład jazdy Złotoryjskiej Komunikacji Miejskiej (aktualizacja)

Od dnia 11 lutego będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy Złotoryjskiej Komunikacji Miejskiej. Z przystanków zlokalizowanych przy ulicach: Łąkowej, Grunwaldzkiej, Zagrodzieńskiej czy Kolejowej darmowy autobus zawiezie Mieszkańców do centrum oraz na strefę przemysłową. Przystanek / godzina: Łąkowa 19: 07:29 / 14:04 / 14:53 / 17:57 Chojnowska – Łąkowa: 05:21 / 07:32 / 14:07 / 14:57 /

KIM JESTEM

O MNIE


Grzegorz Łoś
Grzegorz Łoś
Radny Rady Miejskiej w Złotoryi

MÓJ OKRĘG

Ulice: 3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska