Home


NAJNOWSZE WPISY

MOJA AKTYWNOŚĆ


Nowe wiaty przystankowe

Na początku maja przy ul. Łąkowej i Rzecznej zostały zainstalowane nowe wiaty przystankowe, ponadto przy ul. Rzecznej wykonano prace ziemne polegające na wyrównaniu terenu i ułożeniu kostki. Montaż wiat jest efektem interpelacji, którą złożyłem w grudniu 2018 roku. Wnioskowałem wówczas o uwzględnienie przystanku przy ul. Łąkowej 19 w rozkładzie jazdy złotoryjskiej komunikacji miejskiej oraz wykonanie

Zły stan budynku komunalnego

W dniu 28 marca złożyłem interpelację w sprawie remontu kapitalnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowej 6. Budynek jest częścią dawnego folwarku miejskiego Rennweg, znajduje się w strefie B obszaru objętego ochroną konserwatorską. Zgodnie z protokołem przeglądu 5-letniego sprawności technicznej i wartości użytkowej z dnia 25 czerwca 2018 roku stopień zużycia budynku wskazuje na konieczność

Dziękuję za głosy w złotoryjskim budżecie obywatelskim

Dziękuję Państwu serdecznie za udział w złotoryjskim budżecie obywatelskim. Dziękuję za wsparcie i promocję oraz głosy oddane na projekt nr 1 “Uratuj życie!” oraz projekt nr 3 “#naSportowo!” Projekt nr 1 “Uratuj życie!” zdobył 119 głosów i trzecie miejsce. Dzięki Państwa poparciu w centrum miasta w zewnętrznej kapsule z alarmem i ogrzewaniem (dostęp 24/7/365) zostanie

Dotacja z "FOGR" szansą na renowację zbiornika wodnego przy Grunwaldzkiej?

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) jest funduszem celowym utworzonym na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki pozyskane z FOGR można przeznaczyć m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Podczas zwołanej na dzień 27 marca Komisji Budżetu i Finansów Burmistrz Robert Pawłowski poinformował, że prowadzone są działania zmierzające do pozyskania

Złotoryjski Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu. Zadania, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, bądź elektronicznie poprzez platformę

KIM JESTEM

O MNIE


Grzegorz Łoś
Grzegorz Łoś
Radny Rady Miejskiej w Złotoryi

MÓJ OKRĘG

Ulice: 3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska