Home


NAJNOWSZE WPISY

MOJA AKTYWNOŚĆ


Rozbudowa monitoringu

W ramach rozbudowy monitoringu na ulicach naszego miasta zainstalowane zostaną cztery nowe punkty kamerowe. Po interpelacji, którą złożyłem jeszcze w grudniu 2018 roku, na skrzyżowaniu ulic: Kolejowej, 3 Maja i Zagrodzieńskiej zainstalowana będzie kamera szybkoobrotowa o rozdzielczości 5 megapikseli. Umożliwi ona rejestrację obrazu w dzień i w nocy,  swoim zasięgiem obejmie ulice wlotowe do miasta

Przebudowa ul. 3 Maja przesunięta

Zadanie pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ul. 3 Maja” realizowane jest w ramach “Programu modernizacji dróg wojewódzkich”, finansowane w 50% przez Gminę Miejską Złotoryja w ramach pomocy rzeczowej i 50% przez Województwo Dolnośląskie w ramach dotacji celowej. Zgodnie z zawartym porozumieniem pierwotny termin zakończenia prac projektowych, robót budowlanych oraz wykorzystania

Czy Grunwaldzka może liczyć na wsparcie?

W sierpniu 2018 roku złożono w DSDiK we Wrocławiu wniosek dotyczący budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Grunwaldzkiej w ramach programu infrastruktury drogowej. Niestety na podstawie oceny złożonych wniosków oraz podjętej uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok i przyznanych na jej podstawie środków finansowych zadanie pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr

Defibrylator już dostępny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 22 września odbył się finał projektu “Uratuj życie!”. W centrum Złotoryi (Rynek 42) w zewnętrznej kapsule z alarmem i ogrzewaniem (dostęp 24/7/365) udostępniony został defibrylator LIFEPAK CR2. W niedzielę wszyscy zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED, natomiast w poniedziałek szkolenia zostały przeprowadzone w

Finał projektu "Uratuj życie!"

W niedzielę 22 września o godz. 16:00 przy siedzibie Straży Miejskiej w Złotoryi odbędzie się finał projektu “Uratuj życie!”. Po oficjalnym uruchomieniu zewnętrznego defibrylatora zaplanowano szkolenie dla mieszkańców z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED. Projekt nr 1 “Uratuj życie!” zdobył 119 głosów i trzecie miejsce w złotoryjskim budżecie obywatelskim. Celem projektu było zapewnienie publicznego dostępu

KIM JESTEM

O MNIE


Grzegorz Łoś
Grzegorz Łoś
Radny Rady Miejskiej w Złotoryi

MÓJ OKRĘG

Ulice: 3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska