Ulica 3 Maja w programie modernizacji dróg wojewódzkich

Ulica 3 Maja w programie modernizacji dróg wojewódzkich

Program infrastruktury drogowej oraz program modernizacji dróg wojewódzkich określają zasady współpracy Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego.  Służą typowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) w oparciu o ustalone kryteria oceny i wyboru.

W sierpniu 2018 roku w ramach Programów na rok 2019 w DSDiK we Wrocławiu zostały złożone wnioski dotyczące drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie przebudowy ulicy 3 Maja oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Grunwaldzkiej. Zgodnie z założeniami Programów kluczowymi czynnikami decydującymi o możliwości realizacji zadań były: możliwość współfinansowania zadania, natężenie ruchu, gotowość do realizacji zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego, stan techniczny drogi, zdarzenia drogowe czy ocena możliwości realizacji zadania.

Na podstawie oceny złożonych wniosków oraz podjętej uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok  i przyznanych na jej podstawie środków finansowych, przedstawiono listy rankingowe zadań możliwych do realizacji.
  • 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ul. 3 Maja – zadanie przyjęte do realizacji.

Program – chodniki: [Lista rankingowa – ZOBACZ]

  • 60. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Złotoryja – ul. Grunwaldzka – zadanie nieprzyjęte do realizacji.

Źródło: https://dsdik.wroc.pl