Pierwsze spotkania z mieszkańcami

W codziennej pracy radnego ważne jest utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowanie zgłaszanych postulatów oraz przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia.

W dniu 13 stycznia 2019 roku miałem możliwość spotkania się z mieszkańcami ulicy Piastowej, podczas spotkania zostały omówione m.in. kwestie związane ze stanem technicznym budynków komunalnych, oświetleniem dróg gminnych czy utrzymaniem czystości.

Kolejne spotkanie, tym razem z mieszkańcami ulic Łąkowej i Chojnowskiej odbyło się w dniu 2 marca przy ul. Łąkowej 9-11. Głównym tematem rozmów było funkcjonowanie złotoryjskiej komunikacji miejskiej. Mieszkańcy wskazali na konieczność dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb osób zamieszkałych na terenach najbardziej oddalonych od centrum miasta.

Tematem spotkania przeprowadzonego w dniu 13 marca przy ulicy Grunwaldzkiej / Rzecznej było bezpieczeństwo pieszych oraz utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich i terenach zarządzanych przez innych właścicieli (m.in PKP). W ostatnim spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył również radny Dariusz Spychała.

Dziękuję za dotychczasowe spotkania oraz zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalnej społeczności.