Nowa organizacja ruchu na Grunwaldzkiej i 3 Maja

Nowa organizacja ruchu na Grunwaldzkiej i 3 Maja

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 zarządca (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) wprowadził nową organizację ruchu. Na ulicy Grunwaldzkiej zastosowano znak ostrzegawczy A-30 z tablicą „Piesi” z obniżeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów do 40 km/h oraz wyznaczono przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 3 oraz 27. Na ulicy 3 Maja zmiana polegała na wyznaczeniu przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową. Wprowadzone zmiany poprawią bezpieczeństwo pieszych, w szczególności przy ulicy Grunwaldzkiej, która na przeważającym odcinku pozbawiona jest chodnika.