Modernizacja oświetlenia ulicy Piastowej

Modernizacja oświetlenia ulicy Piastowej

Rozpoczęła się oczekiwana przez mieszkańców modernizacja oświetlenia ulicy Piastowej. Prace budowlane, ułożenie linii kablowej oraz montaż słupów podzielono na dwa etapy:

  • Etap 1 – ul. Piastowa nr 5, 6, 7, 9, 10.
  • Etap 2 – ul. Piastowa nr 9, 11, 13.

W ramach prowadzonych prac oświetlony zostanie również plac zabaw z siłownią zewnętrzną. Istniejąca, nieczynna sieć napowietrzna zostanie odłączona i zdemontowana. Koszt pierwszego etapu modernizacji to 72 570,00 zł. Zakończenie prac przewidziano na 30 października 2020 roku.