Infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy Zagrodzieńskiej

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy Zagrodzieńskiej

Teren rekreacyjny przy ulicy Zagrodzieńskiej przez wiele lat służył mieszkańcom do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktualny stan techniczny boisk do piłki nożnej i siatkowej pozostawia wiele do życzenia. Kontrowersje wśród mieszkańców wzbudza również sposób utrzymania obiektu oraz ustalony harmonogram pielęgnacji terenów zielonych.

Działania w zakresie poprawy dostępności i jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej rozpocząłem w lutym 2019 roku zgłaszając do budżetu obywatelskiego projekt pn. #naSportowo! Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy ul. Zagrodzieńskiej. W głosowaniu projekt zdobył wysokie szóste miejsce ex aequo z projektem nr 4 “Koło Gospodyń Miejskich”. Było to ostatnie, które gwarantowało uzyskanie środków na realizację projektu. Zgodnie z regulaminem konieczne było wyłonienie zwycięzcy w drodze losowania. Los uśmiechnął się do koła gospodyń miejskich. Kolejne podejmowane przeze mnie działania i interwencje w Urzędzie Miejskim dotyczyły bieżącego utrzymania boiska, zwiększenia częstotliwości koszenia murawy czy wymiany zniszczonych siatek do bramek piłkarskich.

Potrzeby w zakresie sportu i rekreacji

W styczniu 2020 roku w Urzędzie Miejskim opracowano prezentację dotyczącą inwestycji sportowych i rekreacyjnych na terenie Złotoryi. Obejmowała ona “zidentyfikowane potrzeby w zakresie sportu i rekreacji na terenie miasta”. Niestety autorzy nie uwzględnili potrzeb mieszkańców i kompleksu przy ul. Zagrodzieńskiej.

W związku z powyższym w dniu 23 lutego 2020 roku złożyłem interpelację (zobacz) w zakresie:

  • uwzględnienia w wykazie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Zagrodzieńskiej (działka numer: 147/5, obręb 1),
  • opracowania koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i seniorów oraz zaplanowanie środków finansowych i źródeł finansowania niezbędnych do realizacji inwestycji,
  • bieżącego przygotowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Zagrodzieńskiej do sezonu letniego (wyrównanie, aeracja itp.) w ramach utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej i/lub prac interwencyjnych,
  • montażu słupków drogowych uniemożliwiających parkowanie pojazdów na terenie zielonym.
Jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: ul. Zagrodzieńska / ul. Lubelska

Odpowiedź na interpelację:

Koncepcja dotyczy inwestycji o charakterze ogólnomiejskim i turystycznym. Wskazany teren w mpzp przeznaczony jest pod zieleń parkową, dla których funkcją uzupełniającą są tereny sportowe i rekreacyjne. W tym zakresie oczekujemy sugestii dotyczących zagospodarowania tego obszaru. W roku 2020 zaplanowane zostało koszenie terenu (4 razy w roku – pierwsze koszenie pod koniec kwietnia). Jednocześnie informuję, że wyrównanie i aeracja z uwagi na ograniczoną ilość środków w tym roku nie będzie zrealizowana. Nie przewiduje się montażu słupków. Teren użytkowany jest głównie przez mieszkańców pobliskich budynków i przy zaangażowania mieszkańców problem jest do wyeliminowania. Z posiadanych obecnie informacji wynika, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa w korzystaniu opisanego terenu. Dla pewności jednak, w najbliższym czasie zostaną dokonane oględziny terenu i ocena, czy rzeczywiście teren stwarza zagrożenie.

Zagospodarowania obszaru

Wnioski i sugestie dotyczące sposobu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Zagrodzieńskiej proszę przesyłać za pomocą formularza kontaktowego ZGŁOŚ TEMAT! lub na adres kontakt@grzegorzlos.pl