Dotacja z "FOGR" szansą na renowację zbiornika wodnego przy Grunwaldzkiej?

Dotacja z "FOGR" szansą na renowację zbiornika wodnego przy Grunwaldzkiej?

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) jest funduszem celowym utworzonym na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki pozyskane z FOGR można przeznaczyć m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

Podczas zwołanej na dzień 27 marca Komisji Budżetu i Finansów Burmistrz Robert Pawłowski poinformował, że prowadzone są działania zmierzające do pozyskania dotacji na renowację zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej. Modernizacją miałyby zostać objęte m.in. zasuwa (zamknięcie) oraz przepust biegnący pod drogą wojewódzką. W budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja zaplanowano środki na opracowanie projektu przebudowy zbiornika.

Modernizacja zbiornika oraz infrastruktury towarzyszącej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczy ryzyko związane z wystąpieniem wód opadowych na teren okolicznych posesji.