Dokumentacja na przebudowę dachu

Dokumentacja na przebudowę dachu

Są pierwsze efekty interpelacji, którą złożyłem w sprawie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowej 6 w Złotoryi. Za kwotę 4200,00 zł wykonano dokumentację projektową niezbędną do przebudowy dachu i udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Więcej o stanie technicznym budynku w załączonym artykule: