Czy Grunwaldzka może liczyć na wsparcie?

Czy Grunwaldzka może liczyć na wsparcie?

W sierpniu 2018 roku złożono w DSDiK we Wrocławiu wniosek dotyczący budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Grunwaldzkiej w ramach programu infrastruktury drogowej. Niestety na podstawie oceny złożonych wniosków oraz podjętej uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok i przyznanych na jej podstawie środków finansowych zadanie pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Złotoryja – ul. Grunwaldzka” nie zostało przyjęte do realizacji [Lista rankingowa – ZOBACZ].

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej, Burmistrz Robert Pawłowski informował, że w 2019 roku zostanie złożony nowy wniosek w ramach “Programu infrastruktury drogowej” o ujęcie zadania “Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Grunwaldzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364” w planie zadań drogowych na rok 2020. Ustalenie wartości współfinansowania zadania zostanie uzgodnione po zweryfikowaniu kosztów realizacji inwestycji. Rozważane jest podzielenie tej inwestycji na etapy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania funduszy.

Według doniesień lokalnego portalu internetowego w przyszłorocznym budżecie ma zabraknąć środków na realizację tej inwestycji. Niestety wygląda na to, że w Urzędzie Miejskim skreślono tak ważną dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców inwestycję, jeszcze przed opublikowaniem projektu uchwały budżetowej i listy rankingowej zadań drogowych na 2020 rok. Czy wynika to tylko z przewidywanych mniejszych wpływów do budżetu? Odpowiedź poznamy do 15 listopada, wtedy mija termin składania projektów uchwał budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pewne jest, że temat chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej wymaga zaangażowania na linii Burmistrz – Rada Miejska – Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Dlatego też, w dniu 3 października br. roku zwróciłem się do Pana Piotra Karwana oraz Pani Jadwigi Szeląg – związanych z naszym miastem Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o wsparcie starań mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364.