Niebezpiecznie na dworcu (aktualizacja)

Niebezpiecznie na dworcu (aktualizacja)

Modernizacja infrastruktury kolejowej oraz rewitalizacja terenów PKP zależy od powodzenia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Kolej Plus) tj. utworzenia ciągu Legnica – Złotoryja – Jelenia Góra/ Świeradów-Zdrój. Obecnie budynek dworca oraz przyległe tereny rozciągające się pomiędzy ulicami Dworcową, Grunwaldzką i Rzeczną popadają w ruinę, stanowią wstydliwą i niebezpieczną wizytówkę naszego miasta.

W związku ze złym stanem technicznym budynku dworca oraz przyległej infrastruktury technicznej wystąpiłem do właściciela terenu z wnioskiem o dokonanie zabezpieczeń, które pozwolą wyeliminować występujące zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Zerwane stropy w budynku magazynowym, brak zabezpieczenia studzienek przy przejeździe kolejowo-drogowym czy przewracający się ciężki betonowy płot biegnący wzdłuż ulicy Dworcowej mogą doprowadzić do tragedii. Problem dworca kolejowego przedstawiłem również w dniu 27 sierpnia na X Sesji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Aktualizacja 19.09.2019:

Otrzymałem odpowiedź na wniosek w sprawie zabezpieczenia budynku dworca kolejowego oraz infrastruktury technicznej.