Złotoryjski Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu. Zadania, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, bądź elektronicznie poprzez platformę … Czytaj dalej Złotoryjski Budżet Obywatelski