Złotoryjski Budżet Obywatelski

Złotoryjski Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu. Zadania, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, bądź elektronicznie poprzez platformę internetową zlotoryja.budzet-obywatelski.org, na której uprawnieni do głosowania (mieszkańcy Złotoryi) rejestrują się, podając swoje imię, nazwisko i numer PESEL. Na wybrany projekt głosować można od 9 do 22 kwietnia 2019 roku. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji.

Moje projekty:

1. Uratuj życie! Zakup i instalacja defibrylatora zewnętrznego AED oraz cykl szkoleń dla mieszkańców Złotoryi z zakresu resuscytacji krążeniowo–oddechowej z wykorzystaniem AED

Celem projektu jest zapewnienie publicznego dostępu do defibrylacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Złotoryi, turystów i przyjezdnych. Projekt obejmuje zakup defibrylatora AED oraz instalację w miejscu publicznym w zewnętrznej kapsule z alarmem i ogrzewaniem – dostęp 24/7/365. Szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatora dla około 200 mieszkańców Złotoryi.

 

Szczegóły projektu / głosowanie: https://zlotoryja.budzet-obywatelski.org/projekt/5025

3. #naSportowo! Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy ul. Zagrodzieńskiej

Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie obejmuje rewitalizację terenów rekreacyjnych przy ulicy Zagrodzieńskiej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do siatkówki plażowej, badmintona, tenisa plażowego czy siatkonogi.  Planowane jest pole do gry o wymiarach 8,0m x 16,0m wypełnione piaskiem, a także wyposażenie boiska w akcesoria sportowe typu: taśmy oznaczające linię boiska, słupki do siatkówki z mocowaniami oraz siatkę.

 

Szczegóły projektu / głosowanie: https://zlotoryja.budzet-obywatelski.org/projekt/5027

Zapraszam do głosowania!

Źródło:
zlotoryja.budzet-obywatelski.org
pixabay.com