Home


NAJNOWSZE WPISY

MOJA AKTYWNOŚĆ


Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Rada Miejska w dniu 24 września 2020 roku, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja podjęła uchwałę (NR 0007.XXI.179.2020) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej. Zgodnie z przedstawionym przez burmistrza uzasadnieniem, celem

Modernizacja oświetlenia ulicy Piastowej

Rozpoczęła się oczekiwana przez mieszkańców modernizacja oświetlenia ulicy Piastowej. Prace budowlane, ułożenie linii kablowej oraz montaż słupów podzielono na dwa etapy: Etap 1 – ul. Piastowa nr 5, 6, 7, 9, 10. Etap 2 – ul. Piastowa nr 9, 11, 13. W ramach prowadzonych prac oświetlony zostanie również plac zabaw z siłownią zewnętrzną. Istniejąca, nieczynna

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy Zagrodzieńskiej

Teren rekreacyjny przy ulicy Zagrodzieńskiej przez wiele lat służył mieszkańcom do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktualny stan techniczny boisk do piłki nożnej i siatkowej pozostawia wiele do życzenia. Kontrowersje wśród mieszkańców wzbudza również sposób utrzymania obiektu oraz ustalony harmonogram pielęgnacji terenów zielonych. Działania w zakresie poprawy dostępności i jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej rozpocząłem w lutym 2019

Dokumentacja na przebudowę dachu

Są pierwsze efekty interpelacji, którą złożyłem w sprawie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowej 6 w Złotoryi. Za kwotę 4200,00 zł wykonano dokumentację projektową niezbędną do przebudowy dachu i udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Więcej o stanie technicznym budynku w załączonym artykule: Zły stan budynku komunalnego

Nieporozumienie z Wodami

Problem udrożnienia koryta rzeki był jednym z tematów poruszanych podczas rozmów, które prowadziłem jeszcze w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Mieszkańcy obszarów położnych wzdłuż Kaczawy w obawie o bezpieczeństwo swoich domostw wskazywali na zagrożenie powodziowe wynikające z utrudnionego przepływu wód jaki mogą powodować rosnące w korycie rzeki drzewa oraz krzewy. Obawy mieszkańców

KIM JESTEM

O MNIE


Grzegorz Łoś
Grzegorz Łoś
Radny Rady Miejskiej w Złotoryi

MÓJ OKRĘG

Ulice: 3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska