Home


NAJNOWSZE WPISY

MOJA AKTYWNOŚĆ


Nieporozumienie z Wodami

Problem udrożnienia koryta rzeki był jednym z tematów poruszanych podczas rozmów, które prowadziłem jeszcze w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Mieszkańcy obszarów położnych wzdłuż Kaczawy w obawie o bezpieczeństwo swoich domostw wskazywali na zagrożenie powodziowe wynikające z utrudnionego przepływu wód jaki mogą powodować rosnące w korycie rzeki drzewa oraz krzewy. Obawy mieszkańców

Nowa organizacja ruchu na Grunwaldzkiej i 3 Maja

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 zarządca (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) wprowadził nową organizację ruchu. Na ulicy Grunwaldzkiej zastosowano znak ostrzegawczy A-30 z tablicą „Piesi” z obniżeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów do 40 km/h oraz wyznaczono przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 3 oraz 27. Na ulicy 3 Maja zmiana polegała na

Rozbudowa monitoringu

W ramach rozbudowy monitoringu na ulicach naszego miasta zainstalowane zostaną cztery nowe punkty kamerowe. Po interpelacji, którą złożyłem jeszcze w grudniu 2018 roku, na skrzyżowaniu ulic: Kolejowej, 3 Maja i Zagrodzieńskiej zainstalowana będzie kamera szybkoobrotowa o rozdzielczości 5 megapikseli. Umożliwi ona rejestrację obrazu w dzień i w nocy,  swoim zasięgiem obejmie ulice wlotowe do miasta

Przebudowa ul. 3 Maja przesunięta

Zadanie pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ul. 3 Maja” realizowane jest w ramach “Programu modernizacji dróg wojewódzkich”, finansowane w 50% przez Gminę Miejską Złotoryja w ramach pomocy rzeczowej i 50% przez Województwo Dolnośląskie w ramach dotacji celowej. Zgodnie z zawartym porozumieniem pierwotny termin zakończenia prac projektowych, robót budowlanych oraz wykorzystania

Czy Grunwaldzka może liczyć na wsparcie?

W sierpniu 2018 roku złożono w DSDiK we Wrocławiu wniosek dotyczący budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Grunwaldzkiej w ramach programu infrastruktury drogowej. Niestety na podstawie oceny złożonych wniosków oraz podjętej uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok i przyznanych na jej podstawie środków finansowych zadanie pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr

KIM JESTEM

O MNIE


Grzegorz Łoś
Grzegorz Łoś
Radny Rady Miejskiej w Złotoryi

MÓJ OKRĘG

Ulice: 3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska